Ders Programı 23.11.2020-30.11.2020

Ders Programı 23.11.2020-30.11.2020

19.11.2020 744

Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 19.11.2020 tarih ve 16964289 sayılı resmi yazısında belirtildiği üzere yüzyüze eğitime ara verilmiş olup aşağıdaki hususlar belirtilmiştir.

1. 20 Kasım 2020 Cuma gününden 4 Ocak 2021 Pazartesi gününe kadar yüz yüze eğitime son verilmiş olup eğitimler uzaktan eğitim platformlarından gerçekleştirilecektir.

2. 12. sınıflarımıza yönelik gerçekleştirilen destekleme ve yetiştirme kurslarına 04.01.2021 tarihine kadar ara verilecektir.

3. Pansiyonlarda barınma hizmetine 04.01.2021 tarihine kadar ara verilecektir.

4. Okulumuzda zümre öğretmenleri ve rehberlik servisi öğretmenlerince yapılacak planlama doğrultusunda öğretmenler haftada en az 1 gün okula gelerek uzaktan eğitim değerlendirmelerini yapacak ve sınıf defterlerini dolduracaktır.

5. 04.01.2021 tarihine kadar yüzyüze veya uzaktan hiç bir şekilde sınav yapılmayacaktır. Okulumuz tarafından 23-24 Kasımda planlanan sınavlar iptal edilmiştir. 

 

Öğrencilerimiz yasal olarak 13.00-16.00 saatleri arasında dışarıya çıkabilecekleri için bu zaman dilimine ders yapılmayacak olup ders programı hazrılanırken bu hususa dikkat edilmiştir.

Uzaktan eğitimlerimiz eba ve zoom üzerinden yapılcak olup ;

Sınıflarımızın el programına buradan ulaşabilirsiniz

Öğretmen el programlarına buradan ulaşabilirsiniz

Sınıf Öğretmenleri listesine buradan ulaşabilirsiniz

Ders Zaman çizelgelesine buradan ulaşabilirsiniz

 

4. madde kapsamında öğretmenlerimiz aşağıda belirtilen haftalık çizege kapsamında 30 Kasım 2020 Pazartesi gününden itibaren okula gelerek bir önceki haftanın değerlendirme raporunu doldurup imzalayacaklardır. (Rapor formatını her zümre kendine göre düzenlemesi gerekmektedir)

Öğretmenlerimizin okulda bulunacakları gün ve saatlere buradan ulaşabilirsiniz

Haftalık Değerlendirme Raporunu buradan indirebilirsiniz

Zümre öğretmenleri listesine buradan ulaşabilirsiniz