Sen, Ben, Biz Dünyayı Değiştiririz İsimli e-Twinning Projesi

Sen, Ben, Biz Dünyayı Değiştiririz İsimli e-Twinning Projesi

Okulumuz Fizik Öğretmeni SEÇİL KÜSİN ve Müzik Öğretmeni ZEYNEP PÜRNEK yeni eTwinning projesine ortak olmuşlardır. Sen, Ben, Biz Dünyayı Değiştiririz isimli projede Balıkesir, Antalya ve Kayseri´den 6 ortak bulunmaktadır.

22.10.2021 37

Yeniden değerlendirilebilme olanağı olan atıkların çeşitli işlemlerden geçerek üretim sürecine yeniden dahil olmasına geri dönüşüm denir. Bir örnek ile açıklamak gerekirse; kullanılmış kağıdın kağıt imalat sürecine tekrar katılması ile hava kirliliği %74-94, su kirliliği %35, su kullanımı %45 azalır. Eğer hepimiz tüketimi azaltır, tekrar kullanır ve geri dönüşüme katkı sağlarsak dünya kaynaklarının gelecek kuşaklara da kalmasını sağlayabiliriz. Geri dönüşüm sadece malzeme tasarrufu sağlamaz aynı zamanda enerji tasarrufu da sağlar. Projemiz israfın önlenmesi, çöp miktarının azaltılması ve kaynakları verimli kullanarak daha fazla atık oluşumunun önüne geçerek geri kazanım sağlanmasını kapsar. Geri dönüşebilen kağıt, karton, plastik, cam vb. maddelerin hem insan sağlığı hem de çevre kirliliği açısından doğaya destek çıkmayı, ülke ekonomisine katkı sağlamayı, aynı zamanda öğrencilerin çevre koruma bilincini geliştirmek hem de üretkenliklerini arttırmayı ve ürettikleri ürünü sergilemeyi amaçlar.

22-10-2021

 

 

 

Proje ortağı olan okulumuz öğretmenleri Seçil Küsin ve Zeynep Pürnek öğrencileri ile birlikte "Sen Ben Biz Dünyayı Değiştiririz" projesinin ilk ortak toplantısına 28 Ekim 2021 tarihinde katılmıştır.

03-11-2021