Kurul ve Komisyonlar

17.11.2020 1774

 

OKULUMUZ KURUL VE KOMİSYON LİSTESİ

Stratejik Planlama Ekipleri

Öğrenci Davranışları Değerlendirme Kurulu

Onur Kurulu

Okul-Aile Birliği Denetleme Kurulu

Satın Alma Ve İhale Komisyonu

Muayene Ve Kabul Komisyonu

Taşınır Sayım Komisyonu

Kalite Kontrol Komisyonu

Rehberlik Hizmetleri Yürütme Komisyonu

Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Birimi (Bep)

Sosyal Etkinlikler Kurulu

Yemekhane Ve Kantin Denetleme Komisyonu

İnternet Sitesi Yayın Ekibi

Yayın Ekibi

Okul Yazı, Eser Ve Yayın İnceleme Komisyonu

Kontenjan Belirleme, Kayıt Kabul Ve Nakil Komisyonu

Tanıtım Yönlendirme Ve Mezunları İzleme Komisyonu

Eğitim Ortamlarında Şiddeti Önleme Komisyonu

Tören Ve Kutlama Komisyonu

Kütüphanesi Sorumluları Ve Kaynak Tespit Komisyonu

Okul Proje Hazırlama Ekibi

Öğrenci Servis Araçları Denetleme Komisyonu

İş Sağlığı Ve Güvenliği Ekibi

Acil Durum Ekipleri

Psikososyal Ve Kriz Müdahale Ekibi

Okul Sağlığı Yönetim Ekibi

Sınav Komisyonu

Bursluluk Ve Yatılılık Komisyonu