Dökümanlar

08.11.2021 5060

-ÖĞRENCİ İŞLEMLERİ-
 Transkript Örneği-10luk sistem-5lik sistem (İNDİR) / (DRİVE İNDİR) 
 Proje Ödevi Seçim Dilekçesi ve Proje Ödevi Dağıtım Listesi (İNDİR) / (DRİVE İNDİR)  
 Öğrenci Muayene/İzlem Bildirim Formu (İNDİR) / (DRİVE İNDİR)
 Nakil Giden Öğrencinin Ara Notları Öğretmenlere Resmi Yazı (İNDİR) / (DRİVE İNDİR)
 Veli Nakil İsteği (İNDİR) / (DRİVE İNDİR)
 Veli Devamsızlık İzin Dilekçesi (İNDİR) / (DRİVE İNDİR)
 Veli İzin Belgesi (Sosyal Etkinlik, Tören vb) (İNDİR) / (DRİVE İNDİR)
 Veli Toplantısı Davetiye  (İNDİR) / (DRİVE İNDİR)
 Sosyal Kulüplerde Görevli Öğrenci Belirleme Listesi (İNDİR) / (DRİVE İNDİR)
-İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ-
 Güvenlik Olayları Kayıt ve Bildirim Formu (İNDİR) / (DRİVE İNDİR)
 İş Kazası Bildirim Formu (İNDİR) / (DRİVE İNDİR)
 Okul Kazası Tutanağı (İNDİR) / (DRİVE İNDİR)
 Ramak Kala Olay Tutanağı (İNDİR) / (DRİVE İNDİR)

-KANTİN VE YEMEKHANE DENETİMİ-

 Okul Kantinlerinde Satılacak Gıdalar ve Eğitim Kurumlarındaki Gıda İşletmelerinin Hijyen Yönünden Okul Denetim Formu (İNDİR) / (DRİVE İNDİR)

 Eğitim Kurumlarındaki Gıda İşletmelerinin Kontrol ve Denetimi Uygulama Kılavuzu (İNDİR) / (DRİVE İNDİR) 
 Okul Kantin ve Pansiyon Yemekhane Denetim Formu (İNDİR) / (DRİVE İNDİR) 
-DİĞER-